Wassende Weg stiller en schoner

De eerste metingen naar het effect van de Wassende Weg geven aan dat het verkeerslawaai met 4 decibel verminderd is. Voor luchtkwaliteit heeft Gemeentewerken een verbetering van 20% gemeten, maar dat kan ook andere oorzaken hebben.  Ook de slijtvastheid van het wegdek is goed.

Gemeentewerken heeft als proef aan de Westzeedijk in Rotterdam over een lengte van 100 meter een wegdek aangelegd dat bestaat uit een speciaal soort zeer open asfalt beton (zoab). Het asfalt is voor de Wassende Weg ontworpen. Hierbij is de juiste balans gezocht tussen enerzijds waterdoorlatendheid en anderzijds een goede levensduur.

Dit asfalt vangt schadelijke en vervuilende fijnstofdeeltjes op. Fijnstof is onder andere afkomstig uit de uitlaatgassen van het verkeer. Het fijnstof wordt op de Wassende Weg met opgeslagen regenwater ‘gewassen’ en daarna afgevoerd naar het riool. Vanuit het riool gaat het water naar een waterzuiveringsinstallatie. Het water wordt gezuiverd en daarna hergebruikt.  In het asfalt van de weg is oud dakbitumen verwerkt. Dit hergebruik vermindert afvalstromen. De Wassende Weg is ontwikkeld in samenwerking met verschillende bedrijven, waaronder aannemer Van Gelder.

Resultaat metingen

De pilot met de Wassende Weg is in 2009 van start gegaan. In het najaar van 2009 en het voorjaar en najaar van 2010 zijn metingen gedaan om de effectiviteit van de weg te onderzoeken. Het streven van de proef was om de hoeveelheid fijnstof met minimaal 8% omlaag te brengen en de verkeerslawaai met 3 decibel te verlagen. Voor geluid is dat ruimschoots gelukt. Door de open structuur van het asfalt is er minder verkeerslawaai. Tijdens de metingen is een vermindering van ruim 4 dB  vastgesteld. Ook het resultaat voor fijnstof is goed, maar het bleek echter niet mogelijk om het effect van de Wassende Weg uit andere mogelijke invloedsfactoren te isoleren. De resultaten zijn dus bemoedigend. 
De Wassende Weg kan nog verder verbeterd worden. Gemeentewerken wil daarom de proef met de Wassende Weg uitbreiden.

Vervolg

Op dit moment onderzoekt het Ingenieursbureau van Gemeentewerken of er een doorontwikkelde versie van de Wassende Weg kan worden aangelegd in Stadshavens of op de Maasboulevard. Bij dezeuitgebreide versie van de Wassende Weg wordt gebruik gemaakt van een groter wegoppervlak, ledverlichting, energieopwekking uit het asfalt en grotere bassins om het regenwater in op te vangen. De weg kan zorgen voor minder hittestress door warmte uit de weg te halen en deze op te slaan. Het Ingenieursbureau onderzoekt daarnaast hoe het onderhoud kan worden vereenvoudigd.

Samenhang tussen NOx en fijnstof

Tijdens de meetsessies is gebleken dat behalve schadelijke gassen (NOx) door het verkeer ook veel ultrafijne deeltjes wordt uitgestoten. Er wordt in Europa steeds meer aandacht gevraagd voor deze kleine deeltjes, omdat deze deeltjes erg schadelijk zijn voor de gezondheid. De emissie van Nox en ultrafijne deeltjes bleek heel sterk aan elkaar gekoppeld: pieken in de NOx, leverde ook pieken voor ultrafijne deeltjes op.

Duurzame wereldhavenstadRotterdam werkt aan een groene, schone, gezonde en economisch sterke stad. Samen met Rotterdammers, bedrijfsleven, kennisinstellingen maken wij van Rotterdam de duurzaamste wereldhavenstad. De Wassende Weg draagt bij aan de Rotterdamse klimaatdoelstellingen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Gerelateerde artikelen

Artistieke afsluiter van je Museumnacht010

De nachten zijn stil in Rotterdam. Uitgestorven. Jij - artistieke doorzakker - denkt dat het anders kan. Nee, anders moet. De zon zien ondergaan én zien opkomen. Op een plek waar iedereen kan zijn wie ze zijn. Een safe space. Daar, aan het rafelrandje van de stad gaat het gebeuren.

Weelde, AVL Mundo, Motel Mozaique Festival, KLAUW & AMPFEMININE bevragen wat het Rotterdamse nachtleven moet zijn. Van debat tot performances, en van multimediakunst tot elektronische deuntjes in de vroege uurtjes. Hoe maken we de nacht inclusiever, veiliger en progressiever? Je herontdekt, bevraagt en ervaart het nachtleven op de artistieke afterparty van Museumnacht010.

 

 

 

 

 
ART ROTTERDAM 2020

Art Rotterdam 6-9 februari 2020 - Een week waarin de stad haar deuren opent en u het beste biedt op het gebied van kunst, design en architectuur. Gedurende de hele week bruist de stad met speciale openingen, tentoonstellingen in de musea en kunstinstellingen, lezingen, rondleidingen, performances, debatten, pop-up shows, muzikale events en diverse beurzen.

 
49ste International Film Festival Rotterdam

22 januari – 2 februari 2020 - Met bijna 330.000 bezoeken en meer dan 2.400 aanwezige filmprofessionals is IFFR een van de grootste culturele evenementen van Nederland en tevens een van de grootste publieksfilmfestivals ter wereld. De nieuwste speelfilms, documentaires, korte films, tentoonstellingen, optredens en talkshows maken Rotterdam twaalf dagen lang de spannende, mondiale hoofdstad van de cinema. Ontmoetingsplek is festivalhart de Doelen

 
IMG_5812.jpg