Rotterdam werkt aan verbetering luchtkwaliteit

Een volledig vrachtverkeerverbod op de ’s-Gravendijkwal, een sloopregeling voor de meest vervuilende bestelauto's, personenauto's en taxi's en extra voorwaarden voor nieuwe parkeervergunningen. Dat zijn voorbeelden van de extra maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De afgelopen jaren is de lucht al veel schoner geworden, maar een aantal plekken vraagt extra aandacht. De aanvullende maatregelen zijn gericht op het stimuleren van schoner vervoer en het verbeteren van de luchtkwaliteit op locaties waar de lucht het minst schoon is. Lokale maatregelen zijn echter niet voldoende, daarom blijft Rotterdam aandringen bij het Rijk om extra landelijke maatregelen te nemen.

De luchtkwaliteit in Rotterdam voldoet aan de wettelijke normen voor fijnstof (PM10). Op enkele plekken in de stad geldt dit nog niet voor de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2), waar in 2015 aan moet worden voldaan. De maatregelen om dieselmotoren te verbeteren (invoering Euro-4 en Euro-5) blijken minder effectief dan de experts verwachtten. Met name langs het Maastunneltracé, waaronder de ’s-Gravendijkwal, blijven hardnekkige knelpunten bestaan. Daarnaast wil Rotterdam werken aan het verminderen van de uitstoot van elementair koolstof (‘roet’), omdat uit wetenschappelijk onderzoek steeds duidelijker blijkt hoe ongezond roet is.

Het college van Burgemeester en Wethouders presenteert een aanvullend pakket waarin een balans is gevonden tussen het verbeteren van de gezondheid van de Rotterdammers, de bereikbaarheid van de stad en een krachtige lokale economie.

 

Het pakket bevat in hoofdlijnen de volgende maatregelen:

Voor bestelauto’s, personenauto’s en taxi’s komt in 2014 een sloopregeling voor de meest vervuilende auto’s. Dit zijn diesels ouder dan 2005 en benzineauto’s ouder dan juli 1992. Bovenop de sloopregeling wordt een premie verstrekt indien een nieuw voertuig wordt aangeschaft dat elektrisch is of op groen gas rijdt. Voor bestelauto’s komt ook een stimuleringsregeling om vervangen van een oude bestelauto door een goede tweedehands bestelauto te ondersteunen. Deze regelingen gelden alleen voor voertuigen die op 28 november 2013 geregistreerd staan in Rotterdam;

De ’s-Gravendijkwal tussen de Rochussenstraat en het Weena en (gedeeltelijk) de Heemraadsingel worden medio 2014 afgesloten voor al het vrachtverkeer. Aanvullend wordt onderzocht wat er nodig is om de situatie in het omliggende gebied niet te laten verslechteren. Voor het vrachtverkeer dat op deze wegen moeten zijn, wordt een ontheffingensysteem opgezet;

Voor de meest vervuilende bestelauto’s en personenauto’s worden er geen nieuwe parkeervergunningen verstrekt. Dit zijn diesels ouder dan 2005 en benzineauto’s ouder dan juli 1992 (indicatief). Deze maatregel heeft geen effect op reeds verstrekte parkeervergunningen en is nog niet van toepassing op gebieden waar betaald parkeren in 2014 voor het eerst wordt ingevoerd;

Naast verbetering van de bereikbaarheid van de stad, vooral door spitsmijden, gaat de Verkeersonderneming op zoek naar slimme oplossingen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Voor de    ’s-Gravendijkwal en omgeving wordt een apart traject gestart met lokale ondernemers en bewoners;

Rotterdam wil als pilotgebied samen met de brancheorganisaties voor transport en logistiek invulling en uitvoering geven aan de Green Deal ‘0-Emissie Stadsdistributie’ en andere initiatieven die leiden tot duurzame distributie van goederen zoals is opgenomen in het landelijke SER-energieakkoord.

 

Landelijke samenwerking

Het College is van mening dat het tijdig halen van de norm voor NO2, in 2015, met louter lokale maatregelen, tot te grote negatieve verkeerseffecten zou leiden voor de stad. Daarom zijn extra Rijksmaatregelen en een effectief Europees bronbeleid cruciaal. Rotterdam trekt hier in op met de andere grote Nederlandse steden.

Planning en uitvoering aanvullende maatregelen

Het aanvullende maatregelenpakket wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Voor de maatregelen is in 2014 €12,5 miljoen uit Rijksmiddelen beschikbaar voor Rotterdam. In het najaar van 2014 wordt gekeken of voldoende voortgang wordt geboekt of dat extra maatregelen nodig zijn.

 

Aardappel Oogst Festival! 13 oktober

''Mama, hoe groeit patat?'' - Op zondag 13 oktober organiseert Bram Ladage voor de negende keer op rij het Aardappel Oogst Festival! Dit jaar keren we terug naar hartje Rotterdam, op de groenstrook naast de Markthal.
Ook dit jaar wordt er weer geld ingezameld voor een goed doel: De Voedselbank. Doneer jij ook een Brammetje?

 
World Food Festival (WFF) 11, 12, 13 oktober

WFF is een publieksfestival over voedsel en de herkomst daarvan. Het laat mensen kennismaken met de vele aspecten van voedsel dat in onze regio wordt geproduceerd, veredeld, verwerkt, geconsumeerd, gerecycled. 11, 12, 13 oktober

 
Geen Daden Maar Woorden Festival

Op zaterdagavond 12 oktober 2019 vindt Geen Daden Maar Woorden Festival plaats op Katendrecht in Rotterdam. Het wordt een avond vol literatuur, muziek en spoken word, waarbij jong talent in de spotlights staat. Op vier locaties rondom het Deliplein, Katendrecht: Kantine en Kleine Walhalla, Kopi Soesoe en Zaak Acht.
Zaterdagavond 12 oktober van 20:00u tot 0:00u.

 
IMG_0589.jpg