Olympische Spelen van 2028

Nederlandse kandidatuur voor de Olympische Spelen van 2028.  Nederland is een van de landen die interesse heeft in de organisatie van de Olympische Spelen. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar het jaar 2028, maar 2024 en 2032 zijn ook mogelijkheden.

Olympische Spelen moeten door een stad georganiseerd worden maar er is nog geen besluit genomen welke stad zich kandidaat zal stellen. Amsterdam en Rotterdam worden het meest genoemd, maar nu al is zeker dat diverse onderdelen elders in het land gehouden zullen worden als Nederland de organisatie krijgt toegewezen. In 2028 is het precies 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen in Amsterdam werden gehouden.

Alhoewel de kandidatuur pas in 2019 moet worden ingediend, worden er nu al diverse plannen opgesteld en worden er veel investeringen gedaan. Deze lopen uiteen van € 250 tot € 900 miljoen per jaar tussen 2009 en 2016. Deze investeringen zijn nodig om de voorwaarden te scheppen die de kandidatuur kansrijk moeten maken.

Kosten
Om Nederland klaar te maken voor de Olympische Spelen (zoals door het creëren van een topsportklimaat en het aanpassen van de infrastructuur), moet worden geïnvesteerd. De hoogte van deze investeringen hangt voor een groot deel af van de bestaande accommodaties en de infrastructuur die in de jaren vooraf al is gerealiseerd. De kosten voor de organisatie van het sportevenement zelf, worden gedekt door inkomsten uit ticketverkoop (25%), licensing (25%) en een bijdrage van het IOC (50%). Die kosten blijken over de laatste Spelen genomen redelijk stabiel te zijn; zo'n 2,5 miljard dollar.

Het tussenrapport van fase 1 van het Olympisch Plan 2028 benoemd zes bouwstenen die de kandidatuur moeten dragen en beschrijft de activiteiten die nodig zijn om de bouwsteen voldoende sterk te maken. De jaarlijkse investering voor deze versterking in de periode 2009 – 2016 lopen uiteen van € 250 tot € 900 miljoen (exclusief btw). Daarnaast zijn er ook opbrengsten. De jaarlijkse baten van deze versterkingen worden voor de periode 2009 – 2016 geschat op € 400 tot € 950 miljoen per jaar. Vaak gaat het dan om immateriële baten zoals minder ziekteverzuim, levensduurverlenging, of een verbetering van de sociale cohesie.[8] Het schetsplan geeft aan dat het moeilijk is om de investeringskosten van de afgelopen Spelen met elkaar te vergelijken en op basis daarvan een inschatting te geven voor de Nederlandse kosten. De omvang van de investeringen in het faciliteren van Olympische Spelen is erg afhankelijk van de mate waarin de bestaande infrastructuur en het milieu op orde zijn. Idealiter beïnvloeden de Olympische Spelen vooral het moment van investeren, niet zozeer de omvang ervan. Investeringen in sportaccommodaties en vastgoed verdienen zichzelf terug als ze via de markt kunnen worden geëxploiteerd of afgezet.

Keuze voor een stad
Olympische Spelen moeten door een stad georganiseerd worden maar er is nog geen besluit genomen welke stad zich kandidaat zal stellen. Amsterdam en Rotterdam worden het meest genoemd, maar nu al is zeker dat als Nederland de organisatie krijgt toegewezen, diverse onderdelen elders in het land gehouden zullen worden.

Aldus Rob de Vries, programmamanager Rijksoverheid-Olympische Plan 2028, wordt daar in deze fase van het traject bewust niet over gesproken. "Welke stad het ook gaat doen, het zal sowieso een uitstraling hebben op minstens de helft van Nederland. Ongetwijfeld ligt het centrum daarvan in de Randstad, wat ook logisch is vanwege de economische potentie. Vanuit dit perspectief is het minder relevant welke stad het uiteindelijk wordt." Verder geeft hij aan het verstandig te vinden dat die keuze nu nog niet wordt gemaakt omdat dat de discussie om de stad draait in plaats van om allerlei zaken die eerst gerealiseerd moeten worden om überhaupt kans te maken.

In november 2007 gaf de toenmalig directeur Topsport Marcel Sturkenboom toe dat Amsterdam, als hoofdstad en als organisator van de Spelen van 1928, een streepje voor heeft. " Dat is logisch, maar de hele infrastructuur zal over het land worden uitgespreid: je kunt nog steeds prima wegwielrennen in Limburg, of roeien in Rotterdam."

Volgens communicatiedeskundigen moet voor Amsterdam gekozen worden omdat deze de grootste internationale aantrekkingskracht heeft.

Op 14 mei 2009 maakte de gemeente Rotterdam bekend dat het zich kandidaat wil stellen. Het gaat onderzoeken of dit haalbaar is.
Bron: Wikipedia

www.olympischespelenrotterdam.nl

 

Gerelateerde artikelen

Groot deel Rotterdamse woningvoorraad onvoldoende toekomstbestendig

Gemeente wil landelijk stadsvernieuwingsfonds en heeft 3 miljard euro nodig - Een groot deel van de particuliere woonvoorraad in Rotterdam moet toekomstbestendig worden gemaakt. Voor tienduizenden Rotterdamse woningeigenaren in met name de kwetsbare wijken is de stapeling van opgaven onbetaalbaar. Bij deze woningen gaat het bijvoorbeeld om funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij.
Dit blijkt uit een onderzoek naar de vitaliteit van 164.000 particuliere woningen in Rotterdam.  Rotterdam is de eerste gemeente die zo’n grootschalig onderzoek heeft gedaan.

 
3 miljoen beschikbaar voor nieuwe ronde CityLab010

Voor het zevende jaar op rij zet het programma CityLab010 van de gemeente Rotterdam haar deuren open voor innovatieve ideeën van Rotterdammers. Dit jaar is ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die Rotterdam sterker uit de coronacrisis helpen.

Er is één doel: sterker uit de crisis komen dan dat de stad erin ging. En dus is CityLab010 onder andere op zoek naar oplossingen voor vernieuwing op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. Maar ook creatieve, maatschappelijke oplossingen voor vraagstukken die actueel zijn voor Rotterdam. Toch een fantastisch idee maar past het niet bij de criteria? Drie initiatieven maken kans op een wildcard.

 
Meer ruimte voor de fiets

In de binnenstad van Rotterdam komen nog dit jaar 1500 tot 2000 extra plekken om je fiets te stallen. Rond de zomer komen er 1100 fietsparkeerplekken bij het Centraal Station op de Conradstraat. Daarbij komen er meer dan 200 tijdelijke plekken bij op de Karel Doormanstraat, de Kruiskade en de Westblaak. In een leegstaande winkel op de hoekvan de Lijnbaan en Weena-Zuid opent in juni een tijdelijke stalling met ruimte voor 450 fietsen. Alle plannen staan in de Fietsparkeerstrategie die door het college is vastgesteld.

 

 
IMG_0625.jpg