Blijdorp zet nieuwe koers uit

Blijdorp

Diergaarde Blijdorp te Rotterdam heeft een nieuwe koers uitgezet op weg naar een gezond en levensvatbaar bedrijf, ook in deze tijden van wegvallende gemeentelijke subsidie en economische recessie...

In het Toekomstplan 2012-2017 geeft de directie aan hoe Blijdorp zelfstandig kan voortbestaan en haar vooraanstaande positie kan  handhaven als succesvolle dierentuin in Nederland en icoon van de stad Rotterdam.

Dit ambitieuze doel kan alleen bereikt worden door structurele reductie in personeelskosten. Om dit te bereiken is het de bedoeling 40 van de 190 arbeidsplaatsen te laten vervallen en om de huidige gemeente CAO om te zetten naar de Leisure CAO. Deze CAO wordt reeds door veel attracties en dierentuinen toegepast en sluit veel beter aan bij de bedrijfsvoering van een publieksattractie als Blijdorp.

De besparingen die met deze reorganisatie worden gerealiseerd, zijn noodzakelijk. Zij zullen  worden aangewend voor die bedrijfsactiviteiten die direct bijdragen aan de handhaving of verhoging van de bezoekersaantallen en inkomsten. Zo blijft Blijdorp vitaal en kan zij haar positie handhaven op een vrijetijdsmarkt waarin de concurrentie steeds verder toeneemt en de bestedingen van de consumenten als gevolg van de recessie afnemen.

De medewerkers van de Diergaarde zijn op de hoogte gebracht van de voorgestelde plannen.  Er is duidelijk gemaakt hoe de organisatie kan gaan werken om met aanzienlijk minder mensen eenzelfde of zelfs beter resultaat te bereiken. Om de overgang naar de nieuwe organisatieopzet mogelijk te maken en om op nette en eerlijke wijze de medewerkers te begeleiden voor wie geen plek meer is in het bedrijf, zal Blijdorp deze noodzakelijke transitie moeten financieren. Blijdorp is in gesprek met de Gemeente Rotterdam over de mogelijkheden om daarvoor gemeentegarantie te verkrijgen.

Over inhoud van de plannen en de noodzakelijke maatregelen zal in de komende periode uitgebreid overleg worden gevoerd met de Ondernemingsraad van Blijdorp en de vakbonden.

Ook in de toekomst wil Blijdorp, als Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde, een ‘not for profit’ organisatie blijven. Dit betekent dat de inkomsten weer in de dierentuin worden geïnvesteerd om het voortbestaan te waarborgen en de bezoekers recreatie en educatie te bieden en “aan te (blijven) zetten tot bewondering, verwondering en tot zorg voor de natuur”, zoals de missie blijft luiden.

Bijdragen aan fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten, steun aan natuurbehoudsprojecten in de vrije natuur en aandacht voor duurzaamheid, blijven een belangrijke rol spelen. Ook (toegepast) wetenschappelijk onderzoek blijft gehandhaafd, zover de financiële middelen strekken. Fondsenwerving en sponsorprogramma’s onder het motto “Steek je poot uit voor Blijdorp” spelen hierbij een steeds belangrijker rol.
Bron: diergaardeblijdorp.nl

 

Gerelateerde artikelen

Groot deel Rotterdamse woningvoorraad onvoldoende toekomstbestendig

Gemeente wil landelijk stadsvernieuwingsfonds en heeft 3 miljard euro nodig - Een groot deel van de particuliere woonvoorraad in Rotterdam moet toekomstbestendig worden gemaakt. Voor tienduizenden Rotterdamse woningeigenaren in met name de kwetsbare wijken is de stapeling van opgaven onbetaalbaar. Bij deze woningen gaat het bijvoorbeeld om funderingsherstel, achterstallig onderhoud, verduurzaming en de overstap naar aardgasvrij.
Dit blijkt uit een onderzoek naar de vitaliteit van 164.000 particuliere woningen in Rotterdam.  Rotterdam is de eerste gemeente die zo’n grootschalig onderzoek heeft gedaan.

 
3 miljoen beschikbaar voor nieuwe ronde CityLab010

Voor het zevende jaar op rij zet het programma CityLab010 van de gemeente Rotterdam haar deuren open voor innovatieve ideeën van Rotterdammers. Dit jaar is ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor initiatieven die Rotterdam sterker uit de coronacrisis helpen.

Er is één doel: sterker uit de crisis komen dan dat de stad erin ging. En dus is CityLab010 onder andere op zoek naar oplossingen voor vernieuwing op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. Maar ook creatieve, maatschappelijke oplossingen voor vraagstukken die actueel zijn voor Rotterdam. Toch een fantastisch idee maar past het niet bij de criteria? Drie initiatieven maken kans op een wildcard.

 
Meer ruimte voor de fiets

In de binnenstad van Rotterdam komen nog dit jaar 1500 tot 2000 extra plekken om je fiets te stallen. Rond de zomer komen er 1100 fietsparkeerplekken bij het Centraal Station op de Conradstraat. Daarbij komen er meer dan 200 tijdelijke plekken bij op de Karel Doormanstraat, de Kruiskade en de Westblaak. In een leegstaande winkel op de hoekvan de Lijnbaan en Weena-Zuid opent in juni een tijdelijke stalling met ruimte voor 450 fietsen. Alle plannen staan in de Fietsparkeerstrategie die door het college is vastgesteld.

 

 
IMG_2749.jpg