Extra inzet op taal, rekenen en zorg in school

Rotterdam investeert 13,2 miljoen euro in onderwijs vanuit Nationaal Programma Onderwijs - De gemeente Rotterdam wil de impact van corona op kinderen en jongeren verder verkleinen. Met geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) worden de komende twee jaar onder meer tutoren ingezet om kinderen en jongeren extra te begeleiden met taal en rekenen. Ook komt er meer hulp en zorg in de school via medewerkers van het wijkteam. In totaal gaat het om 13,2 miljoen euro tot 2023. De gemeente heeft gekozen voor maatregelen die ook op de lange termijn verbetering opleveren.

Samen met onderwijsinstellingen en de kinderopvang is gekeken naar de besteding van het geld dat het Rijk beschikbaar heeft gesteld. Een deel daarvan gaat direct naar de scholen, een deel zet de gemeente in. Kern van de maatregelen van de gemeente is dat zorg, welzijn, sport en cultuur dichter bij school worden georganiseerd.

Onderwijswethouder Said Kasmi: ‘De gevolgen van de coronacrisis zijn pijnlijk merkbaar in het onderwijs. Met het NPO-programma dat we in Rotterdam samen met schoolbesturen en de kinderopvang hebben ontwikkeld, ligt er een mooie kans om de vertragingen van het afgelopen anderhalf jaar in te lopen. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak ook in de toekomst helpt bij het versterken van de kansengelijkheid. Daar moet dan ook structureel geld vanuit het Rijk tegenover staan.’

 

Extra rekenen en taal

Na de herfstvakantie worden vijftig getrainde studenten ingezet als tutor in het basisonderwijs. Zij geven leerlingen met leerachterstanden extra rekenen. De tutoren starten op basisscholen in Rotterdam-Zuid, aansluitend bij de al bestaande activiteiten vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), zoals Dagprogrammering. De tutoren begeleiden twee tot drie keer per week groepjes van twee kinderen. Op korte termijn wordt het aanbod van tutoren uitgebreid met taallessen. Ook het voortgezet onderwijs kan gebruik gaan maken van de tutoren voor rekenen en taal. Doel is om het aanbod van tutoren in heel Rotterdam aan alle scholen, aan te bieden. Bij de werving voor tutoren zijn momenteel Hogeschool Rotterdam, InHolland, Codarts, Thomas More en de Erasmus Universiteit Rotterdam betrokken.

 

Extra zorg op school

Een andere maatregel is dat medewerkers van het wijkteam van de gemeente worden toegevoegd aan de (zorg)teams op basisscholen in een aantal wijken. Het gaat dan om wijken waar gezinnen en kinderen deze hulp het hardst nodig hebben. Gestart wordt op basisscholen in de wijken Feijenoord en Delfshaven. De wijkteammedewerker werkt in de school en maakt deel uit van school-zorg-team. Ook komt er meer capaciteit voor het schoolmaatschappelijk werk en aandacht voor de sociale-emotionele ontwikkeling van kinderen.

 

Meer maatregelen

Andere maatregelen uit het plan zijn het gratis uitproberen van de Rotterdamse Peutergroep, muzieklessen in de voorschoolse opvang, meer sporten en bewegen tijdens en buiten school en, om de druk op het lerarentekort te verminderen, het inzetten van kunstvakdocenten voor het onderwijs. Dat laatste is naast de al bestaande Rotterdamse aanpak voor het lerarentekort.

 

Nationaal Programma Onderwijs

De overheid geeft in totaal € 8,5 miljard uit voor het Nationaal Programma Onderwijs, dat gericht is op alle onderwijssectoren. Voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs is landelijk 5,8 miljard beschikbaar tijdens schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.  Zij besteden deze middelen aan plannen die gericht zijn op de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van leerlingen. Daarnaast ontvangen gemeenten geld uit het NPO-budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs.

 

degrotelakentruc !!

Mannen proberen met lakens te ontsnappen uit detentiecentrum Rotterdam - Twee mannen hebben vanochtend een ontsnappingspoging gedaan uit het Detentiecentrum Rotterdam. Dat meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De mannen verbleven samen in een cel in het Huis van Bewaring. Ze vernielden het raam in de cel. Hoe precies, is nog onduidelijk. Via aan elkaar geknoopte lakens klommen ze vervolgens van de eerste verdieping naar de binnenplaats.

Isoleercel

Op de binnenplaats konden medewerkers van de gevangenis de mannen tegenhouden. Ze zitten voorlopig in de isoleercel. Het tweetal zal worden overgeplaatst naar een andere gevangenis.

 
Opening gerenoveerde winkelcentrum Zuidplein - Woensdag 25 januari, 16.00 uur

Woensdagmiddag opent burgemeester Aboutaleb het gerenoveerde en uitgebreide winkelcentrum Zuidplein. In 2016 startte de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid. Hierdoor geïnspireerd, besloot de VvE van winkelcentrum Zuidplein tot een grootscheepse renovatie.

Het winkelcentrum viert woensdag de oplevering van de renovatie (hoewel er hier en daar nog wordt gewerkt) en het 50-jarig bestaan. Het eerste overdekte winkelcentrum werd in 1972 geopend door Mies Bouwman.
In 2022 is aan de busstationzijde door het consortium Hart van Zuid een nieuw gebouw neergezet waarmee het winkelcentrum en de parkeergarage groter zijn geworden.

 
24 mensen met oogletsel naar Oogziekenhuis Rotterdam

In het Oogziekenhuis Rotterdam zijn tot dusver 24 mensen behandeld met oogletsel. Zeven van hen hadden een operatie nodig, dat is veel meer dan voorgaande twee jaren. Toen vonden er geen operaties plaats, laat een woordvoerder van het ziekenhuis desgevraagd weten. Het jongste slachtoffer is 7 jaar.

Het Oogziekenhuis, een gespecialiseerd ziekenhuis, verwacht dat het aantal patiënten nog zal oplopen. Dat komt doordat sommige vuurwerkslachtoffers zich eerst in een algemeen ziekenhuis hebben gemeld en vanuit daar zijn doorgestuurd.

Ook patiënten die in beschonken toestand gewond zijn geraakt melden zich nog, zegt de woordvoerder. "Die voelen bij het nuchter worden de pijn en komen alsnog langs".

 
IMG_0075.jpg